Praní oblečení

 Milí ministranti, skončil církevní rok, příští neděli začne advent - a bylo by dobré, abychom na Vánoce vypadali u oltáře reprezentativně. Proto do Vánoc poproste mamku (taťky, babičku...:-)) o vyprání vašeho ministrantského oblečení. Vojta

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)