Vyhodnocení soutěže o pořádek ve skříních za říjen

Uplynulý měsíc, jste se všichni velmi snažili a my vám teď řekneme, jak to vaše snažení dopadlo. Asi nejlépe dopadly skupinky číslo 2 (vedoucí Kamil a Pepa) a skupinka 3 (vede Ondra). Tyto skupinky měli nejvíce uklizeno, a proto dostávají 1 bod. Oproti tomu skupinky 4 (vede Fana a Jura) a skupinka 5 (vede Vojta) měly nejméně uklizeno a tak dostávají -1 bod. Skupinka číslo 1 (vede Filip a Kája) není hodnotitelná, protože malí kluci si neumí dát oblečení na ramínko tak, aby drželo, natož tak, aby bylo příště použitelné. Prosíme tedy všechny vedoucí, aby těm, kterým to nejde, pomohli.

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)