Ministrantská hra

 Milí ministranti,

začal nám nový školní rok a spolu s ním i ministrantská hra, se kterou jste se mohli seznámit na první ministrantské schůzce (9.9.). Jedná se o hru, při které na přání někdejšího olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka máme za úkol postavit model našeho blanenského kostela.

Za dřívějších časů se kostely nestavěly z hliněných cihel, ale z kamenných kvádrů, které se daly jen těžko otesat. Proto kameníci jako odměnu za svou dřinu vtesávali své značky do těchto kvádrů. I vy proto máte za úkol si podobnou značku vybrat a na schůzce ji nakreslit.

Na nástěnce si od příštího týdne můžete prohlédnout pečeť a list od Jindřicha Zdíka, které přikládám jako přílohu.

Pavel

Přílohy:

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)