Tři králové

Svátek tří králů budeme slavit v pondělí v 17:45. Kdo máte službu podle vánočního rozpisu, tak přijďtě prosím o cca 15 minut dřív. 

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)