Otázky z listopadového Tarsicia

 Milí ministranti!

Někteří z vás už si Tarsicia vyzvedli, na ostatní z vás stále čeká v Sakristii. Pro všechny (a opravdu pro všechny, nejen pro jednoho z vás, který zatím odpovídá) tu jsou otázky z nového čísla.

Pokud je vás víc bráchů, můžete se domluvit, každý najít jednu nebo dvě otázky a poslat odpovědi dohromady a body dostanete všichni! A pokud máte ještě problém se čtením, poproste tatínka nebo maminku, aby vám s hledáním odpovědí pomohli. Stejně tak, pokud nemáte email, pošlete to od rodičů :)

A teď už otázky:
 

1 bod: Co je to kancionál?
2 body: Který článek napsal otec Jiří?
3 body: Jak se pokoušeli Benedikta z Nursie otrávit jeho spolubratři?
4 body: Jak se jmenuje kniha z II. vatikánského koncilu v zelených deskách?

Správné odpovědi (klidně i špatné, ale za ty body nedostanete), posílejte na mail mrazek.jura@gmail.com. Pokud bych vám do 3 dnů neodpověděl, kolik bodů jste dostali, napište znovu! Odpovědi se mohou cestou ztratit nebo zapadnout do spamu...

A na závěr opět vyhlašuji - kdo odpoví první, získá dvojnásobek bodů!

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)