Otázky z říjnového Tarsicia

 Pozdě, ale přece!

Milí ministranti, se zpožděním oproti normálu jsou tu otázky z říjnového Tarsicia!

1 bod: Za jak dlouho zrychlí Donkervoort z 0 - 100 km/h a za jak dlouho ze stejné rychlosti (100km/h) zastaví?

2 body: V jakém státě, na jaké řece se nachází nejvyšší (nejhlubší) vodopády světa a jak jsou hluboké? 

3 body: Světec, který porušil zákony gravitace, a který se narodil ve městečku Osimo je patronem jakých čtyř skupin lidí? (do jedné z nich patříš jistě i ty:)

4 body: Z čeho byl ušit primiční ornát Giovanni Battisty Montiniho? Odpovědi posílejte na email mrazek.jura@gmail.com, opět do zveřejnění listopadových otázek. Znovu platí, že první dostane dvojnásobek bodů! 

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)