Květnové otázky z Tarsicia

 Milí ministranti!

Je tu květen, a s ním i nové otázky z Tarsicia. Tentokrát zní následovně:

1 bod: Ve které zemi se nachází Fatima?
2 body: Která cesta vede ke kostelu na straně 8?
3 body: Co vznikne zkřížením žirafy a špačka?
4 body: Co je to bolid?

Odpovědi posílejte opět na mail mrazek.jura@gmail.com do zveřejnění dalších (posledních, červnových) otázek. Protože hra nám finišuje, bonusy jsou tentokrát tyto:

Ten, kdo odpoví jako první ze všech, získá trojnásobek bodů!
Odpovědi do 6. května, 18:00, získávají dvojnásobek.
Všichni ostatní získají normální počet.

Na všechny odpovědi se těší Jirka!

 

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)