Otázky z březnového Tarsicia - pozdě, ale přece

 O něco později než obvykle vám, milí ministranti, přináším otázky z Tarsicia!

1 bod: Které dva obrázky na str. 8 jsou stejné?
2 body: Jak se jmenuje český kněžský seminář v Římě?
3 body: Pod jakým jménem vystupuje papež František na Twitteru?
4 body: Komu jsou určeny listy svatého Pavla, z nichž se čte druhé čtení o prvních čtyřech postních nedělích?
 

Odpovědi posílejte na mail mrazek.jura@gmail.com, dvojnásobný příděl bodů na vás tentokrát čeká až do neděle 16. března 18:00, běžný počet bodů pak dostanou všechny správné odpovědi zaslané před vydáním dubnových otázek.

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)